สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนาม บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรจูคิส ตอกย้ำความเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis ด้วยทีมผู้บริหารคนไทยที่คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจ FMCG และมีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพทัดเทียมบริษัทชั้นนำระดับโลก

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ ที่เข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง ทั้งด้านราคา ความคุ้มค่า ขนาดและบรรจุภัณฑ์ที่สะดวก ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านช่องทางการจำหน่าย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านความงามบนพื้นฐานความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถต่อยอดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนไทยและผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง

ดิฉัน เชื่อว่าการเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยสานต่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะนำพาธุรกิจของคนไทยสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพของเอเชีย สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนโดยทั่วกัน

วรวรรณ ไชยกำเนิด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Brand Portfolio