สำนักงานใหญ่และแบบฟอร์มการติดต่อ

สำนักงานใหญ่
100/8 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

100/8 ชั้น 12 ถนน พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

View larger map
Brand Portfolio