ข้อมูลองค์กร

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ภายใต้ชื่อ “บริษัทเอฌ็องซ์ จำกัด” ดำเนินธุรกิจนำเข้าและทำการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว “Rojukiss” จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศเกาหลีใต้ เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "Rojukiss Perfect Poreless Serum" หรือ เซรั่มกระชับรูขุมขนเป็นผลิตภัณฑ์แรกในร้าน Watsons จากนั้นขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังร้านค้าปลีกแห่งอื่น เช่น 7-Eleven ในปี 2559 ผลประกอบการของแบรนด์ “Rojukiss” ในประเทศไทยประสบความสำเร็จมากที่สุด ทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อเครื่องหมายการค้า “Rojukiss” ทั่วโลกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในเกาหลีใต้ และนำมาพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักรวมทั้งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีนานกว่า 13 ปี ทำให้ “Rojukiss” ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มียอดขายสูง มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์อื่นๆ ในตลาดอย่างชัดเจน ปัจจุบัน KISS มีแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าหลักถึง 5 แบรนด์ ในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ได้แก่ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ได้เข้าจดทะเบียนและเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านความงามและ
สุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย
HEALTH & BEAUTY FOR THE FUTURE OF ASIA
พันธกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้พร้อมขับเคลื่อนความต้องการ และสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยและคนเอเชียอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็น ผู้นำด้านความงามและสุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย โดยมีเป้าหมายดังนี้

1

ขยายธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายในพลิตภัณฑ์กลุ่มความงามและสุขภาพ (Health & Beauty) ให้ครบวงจร โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนําในระดับโลก

2

เป็นผู้นํานวัตกรรมความงามและสุขภาพที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง (Convenience Health & Beauty) ด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเข้าถึงผู้บริโภค สะดวก คุ้มค่าทั้งขนาดและราคาและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของผู้บริโภคในตลาด

3

เสริมสร้างความแข็งแกร่งช่องทางจัดจําหน่ายให้ครอบคลุมทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ช่องทางจําหน่ายแบบ D2C

4

มุ่งสู่ความเป็นผู้นําธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

2550-2554
2555-2559
2560-2562
2563-2564

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

2550
ก่อตั้งบริษัทฯ
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 เพื่อประกอบธรุกิจนำเข้า จัดจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า "ROJUKISS" ในประเทศไทยจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศเกาหลีใต้
2555-2556
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “PhD”
บริษัทฯ ได้พัฒนาแบรนด์ใหม่ชื่อ “PhD” เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางบำรุงผิวหน้า โดยจัดจำหน่ายในร้านสุขภาพและความงามเป็นหลัก เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของประเทศเกาหลีใต้
2557 - 2558
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "Best Korea" และ "Beauti Cute"
บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพิ่มอีกหนึ่งแบรนด์ คือ ”Best Korea” โดยมีจุดเด่นที่ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความแปลกใหม่ คุณภาพดี และได้รับความนิยมจากประเทศเกาหลีใต้ บรรจุในรูปแบบซองเพื่อความสะดวกในการพกพาและใช้งาน และยังได้พัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “Beauti Cute” อีกด้วยโดยทั้งสองแบรนด์จัดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
2559
เข้าซื้อเครื่องหมายการค้า “Rojukiss” จากเจ้าของเดิมในประเทศเกาหลีใต้
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากประเทศเกาหลีใต้ จึงได้ทำการจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ PhD International Limited (“PhD”) ที่ฮ่องกงให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าทั้งหมดและให้บริษัทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว “PhD” เข้าซื้อเครื่องหมายการค้า “Rojukiss” จากเจ้าของเดิมในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อมุงพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนไทยให้ได้ดียิ่งขึ้น
2560
จัดสรรหุ้นสามัญและหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ AAH
บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 173.33 ล้านบาท โดยขายหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ AAH
AAH มีสถานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยมี LC1LP และ LC1AC (รวมเรียกว่า “กลุ่ม Lakeshore”) ซึ่งเป็นกองทุนปิดประเภท Private Equity เป็นผู้ลงทุนใน AAH จากนั้นบริษัทฯ ได้ว่าจ้างทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเข้ามาบริหารบริษัทฯ
2561
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ "Sis2Sis"
เครื่องสำอางในซองพร้อมแปรงในตัวแบรนด์แรกของประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า “Sis2Sis” จัดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อชั้นนำ ให้ความสะดวกทั้งการพกพา การใช้งาน หาซื้อง่าย และใช้ได้นานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “Sis2Sis” 1 ซองสามารถใช้ได้มากกว่า 30ครั้ง
2562
ให้บริการคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจและการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย จัดตั้ง G&G เพื่อถือหุ้นของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ทำสัญญาให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและสัญญาให้บริการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกับผู้ร่วมค้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sis2Sis ของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านเครือข่ายร้านสะดวกซื้อที่ครอบคลุมกว่า 14,000 ร้านค้าทั่วประเทศอินโดนีเซีย
  • กลุ่ม Lakeshore ได้ขายหุ้นของ AAH รวมคิดเป็นร้อยละ 12.60 ของหุ้นทั้งหมดของ AAH ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม กลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่ถือหุ้นของ AAH ได้โอนย้ายสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ตนถือผ่าน AAH ไปยัง Guts & Good Pte. Ltd. (“G&G”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เพื่อถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผู้บริหารและพนักงาน
2563
ออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ “Rojukiss” และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้แบรนด์ใหม่ “Wonder Herb”
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
  • บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ Rojukiss เพื่อขยายแบรนด์เข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ และเข้าลงนามกับผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
  • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเตรียมตัว IPO และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • ในเดือนธันวาคม บริษัทฯ ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้แบรนด์ใหม่ “Wonder Herb” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและสารจากธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักจากสมุนไพรของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น
2564
เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (IPO)
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาช่องทางการขายแบบ D2C (Direct-to-Consumer)
  • 19 กุมภาพันธ์ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (IPO)
  • 25 มีนาคม บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด “โอ ช้อปปิ้ง” (บริษัทย่อยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“GMM”)) จัดตั้งบริษัท โอทู คิส จำกัด (“O2 KISS”) ประกอบกิจการจัดหา จำหน่ายแบบขายส่งและ/ หรือขายปลีก ทำการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อพัฒนาช่องทางการขายแบบ D2C (Direct-to-Consumer)
Brand Portfolio