กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนของบริจาคที่จำเป็นให้กับกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ต้องรอด Up for Thai เพื่อโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ภายใต้ Mission บุษราคัม 75 โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบของบริจาคผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ PhDerma จำนวน 3,960 ซอง เพื่อใช้ในการภายในของโรงพยาบาลสนามบุษราคัมต่อไป โดยโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการระบาดในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ป่วยจำนวนหลายพันคนได้เข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และ ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาตัวทุกๆ คน

Brand Portfolio