กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ได้มอบของบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์ และ วชิรพยาบาล เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานภายในโรงพยาล และ บำรุงสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ติดเชื้อ โควิด-19

โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ PhDerma จำนวน 50,000 ซอง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรจูคิส วิตามินซี ซิงค์ บี คอมเพล็กซ์ จำนวน 105,000 กล่อง และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรจูคิส เบต้ากลูเคน พร้อมวิตามิน ซี ดี อี จำนวน 105,000 กล่อง เพื่อใช้ในการภายในของโรงพยาบาล และ จัดสรรลงชุดคนไข้ สำหรับคนไข้ภายใน และ คนไข้ที่เข้าสู่โครงการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และ ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ติดเชิ้อโควิด-19 ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาตัว เราจะก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปด้วยกัน

Brand Portfolio