ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS พร้อมด้วยนางสาววีณา เลิศนิมิตร (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี โดยราคาหุ้น KISS เปิดการซื้อขายวันแรกที่ราคา 15 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 66% จากราคาจองซื้อ IPO ที่หุ้นละ 9.00 บาท

Brand Portfolio