ข้อมูลบริษัท

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เดิมชื่อ บ.เอฌ็องซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและทำการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า “Rojukiss” และแปรสภาพเป็น บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ โดยบริษัทฯ มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ของประเทศไทยในปี 2562 เทียบกับกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยคนไทย มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย โดยการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่น แตกต่าง ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจน คุ้มค่า ปลอดภัย และผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย (Beauty Convenience) พร้อมเน้นการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและหลากหลาย (Brand Portfolio) ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ Rojukiss (โรจูคิส), PhDerma (พีเอชเดอร์มา), Best Korea (เบสท์ โคเรีย) และ Sis2Sis (ซิสทูซิส)

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมขับเคลื่อนความต้องการและสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยและคนเอเชีย อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย

พันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมขับเคลื่อนความต้องการและสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยและคนเอเชียอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

100/8 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Call Center : 0-2645-1313 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.)
E-mail : info@rojukiss.com
ต้องการร้องเรียน หรือ พบเบาะแสทุจริต
กรุณาส่งจดหมายร้องเรียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้และจ่าหน้าถึง
คณะกรรมการการตรวจสอบบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Telephone : 0-2645-1155 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.)
E-mail : AC@rojukiss.com